Bakkerij Verbeek Brummen


Postbus 26
6970 AA Brummen
Saturnusweg 1
6971 GX Brummen
T.   +31 (0)575 - 56 35 99
F.   +31 (0)575 - 56 38 72
E.   info@bakkerijverbeek.nl
Disclaimer
Deze website is eigendom van Verbeek Brummen B.V.. Verbeek Brummen B.V. zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Verbeek Brummen B.V. doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. Verbeek Brummen B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en overig materiaal) eigendom van Verbeek Brummen B.V.. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm.

Dapoxetine als Priligy gebracht, is de eerste verbinding speciaal ontwikkeld voor de behandeling van premature ejaculatie (PE) bij mannen 18-64 jaar old.Dapoxetine werken door remming van de serotonine transporter, verhogende werking serotonine bij de postsynaptische gespleten, en als gevolg daarvan het bevorderen ejaculatie vertraging. Als lid van selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's) familie, werd dapoxetine oorspronkelijk opgericht als een antidepressivum.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van Verbeek Brummen B.V.; misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.

Productgegevens
 
Verbeek Brummen B.V. of één van de gelieerde bedrijven is in geen geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van productgegevens. De gepubliceerde productgegevens zijn naar onze beste kennis, eer en geweten verzameld maar kunnen onjuistheden bevatten of onjuist worden gepresenteerd. Voordat u producten koopt of gebruikt dient u in de winkel het betreffende productetiket te raadplegen.

Algemene Voorwaarden
 
Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Verbeek Brummen B.V. zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Zutphen onder nummer 32/2008. Bij ontvangst van een schriftelijke aanvraag wordt deze kosteloos toegestuurd.
Zoek uw product